Jednym z najczęściej wybieranych potwierdzeń, udowadniających osiągnięcie danego poziomu znajomości języka niemieckiego jest Goethe-Zertifikat. Przebieg egzaminu nie odbiega w znaczącym stopniu od innych znanych testów językowych.

Uzyskanie Goethe-Zertifikat, podobnie jak wiele innych certyfikatów, pozwalają zyskać potwierdzenie znajomości języka niemieckiego, dzięki któremu możliwości w wielu życiowych sytuacjach będą zdecydowanie większe. Korzyści wynikających z jego posiadania jest co nie miara, a do najważniejszych zaliczyć można:

 • Geothe-Zertifikat uwidacznia odpowiedni poziom znajomości języka, zaś sami uczący się zyskują świadomość, na jakim etapie nauki się znajdują

 • Uznawany jest na całym świecie i cieszy się dużym prestiżem

 • Dzięki niemu możliwe jest rozpoczęcie nauki w niemieckich szkołach i uczelniach

 • Jest świetnym dodatkiem do CV

 • Uwzględnia wszystkie poziomy wg Skali Rady Europy – od A1 do C2+

 • Z uwagi na jakość Goethe-Institut, Goethe-Zertifikat jest niezwykle szanowanym
  i udowadniającym poziom języka potwierdzeniem.

Osoby chcące posiadać ten ceniony i prestiżowy certyfikat mogą wybrać jeden spośród ośmiu poziomów trudności. Przedstawiają się one następująco:

 1. Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 – przeznaczony dla kandydatów w wieku od 10 do 15 lat. Jego pozytywne zdanie udowadnia, że osoba potrafi porozumieć się w podstawowych życiowych sytuacjach. Przebieg tej formuły ocenia zrozumienie prostych wypowiedzi, wychwycenie najważniejszych informacji z przekazów, znajomość liczb i cen, wypełnianie formularzy osobowych, napisanie krótkich wiadomości, sposób przedstawiania się i opowiedzenia o sobie, a także formułowanie prośby czy pytań w prostych sytuacjach

 2. Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 – nieco bardziej zaawansowany poziom. Podczas egzaminu wobec kandydata sprawdzane są takie umiejętności, jak zrozumienie krótkich pytań, poleceń i wypowiedzi, wyszukanie informacji w tekście, uzupełnienie informacji w formularzu, podanie liczb, cen i ilości, napisanie krótkich wiadomości prywatnych, przedstawianie się
  i opowiadanie o osobie, a także formułowanie próśb i pytań

 3. Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch – nieco wyższy poziom od dwóch poprzedników. Przeznaczony dla uczniów w wieku od 10 do 15 lat, a w trakcie egzaminu sprawdzana jest umiejętność rozumienia wypowiedzi, informacji przekazywanych przez telefon czy audycji radiowych, rozumienia krótkich form pisemnych, znajomości liczb, ilości i cen, umiejętność wypełnienia formularza osobowego, napisania krótkiej prywatnej wiadomości, przedstawienia się i formułowania prośby

 4. Goethe-Zertifikat A2 – minimalnie wyższy poziom certyfikatu A2. Podczas egzaminu zdający musi zrozumieć najważniejsze informacje z codziennych rozmów czy przekazów medialnych, umieć znaleźć ważne informacje zawarte w artykułach czy ogłoszeniach, wypełnić urzędowy formularz, napisać prostą wiadomość, przedstawić się i poprowadzić krótką rozmowę, zadawać i odpowiadać na pytania, a także porozumiewać się w sytuacjach dnia codziennego

 5. Goethe-Zertifikat B1 – świadczy o solidnej znajomości języka u zdającego, która pozwala mu poradzić sobie w większości sytuacji. W trakcie egzaminu sprawdzana jest zdolność zrozumienia usłyszanych komunikatów w życiu codziennym, a także w informacjach medialnych, napisania spójnej wiadomości, prowadzenia nieskomplikowanej konwersacji oraz opowiedzenia o danym temacie w danej sytuacji życia codziennego

 6. Goethe-Zertifikat B2 – osoba z ukończonym egzaminem na tym poziomie powinna rozumieć znaczenie głównych wątków w abstrakcyjnych tematach, rozumieć szeroką gamę krótszych
  i dłuższych tekstów, w jasny i klarowny sposób wypowiadać się na wszelkie tematy, umieć poprawiać błędy u innych osób, formułować przejrzyste wypowiedzi i nie mieć problemów
  z aktywnym uczestnictwem w debacie

 7. Goethe-Zertifikat C1 – w trakcie egzaminu sprawdzana jest wiedza z zakresu bezproblemowego zrozumienia dłuższych reportaży, tekstów i audycji radiowych, artykułów publicystycznych i specjalistycznych, jasnego i uporządkowanego sposobu wypowiadania się na przeróżne tematy, a także formułowania płynnych i składnych pytań oraz udzielania na nie odpowiedzi

 8. Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) – osoby, które mogą poszczycić się posiadaniem tego certyfikatu w trakcie egzaminu powinny wykazać wiedzę z zakresu zrozumienia wszystkiego, co usłyszą, dokonania dogłębnej analizy z różnych źródeł ustnych
  i pisemnych, formułowania najbardziej zaawansowanych pytań, a także analizowania tekstów literackich.