Ile wynoszą urzędowe stawki dla tłumaczy przysięgłych?

Tłumaczenie ważnych dokumentów czy pism na rzecz instytucji lub organów administracji państwowej jest częścią zawodu tłumacza przysięgłego. Urzędowe stawki za tłumaczenia przysięgłe są dokładnie ustalone przez Ministra Sprawiedliwości w stosownym Rozporządzeniu.

Osoby pracujące na stanowisko tłumacza przysięgłego są osobami zaufania publicznego, którym przekazywane są ważne dokumenty i pisma do przełożenia z jednego języka na drugi. Nie są oni pracownikami instytucji państwowych – działają indywidualnie lub zrzeszeni są w biurach tłumaczeniowych. Stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych ustanowione są przez polskie prawo,
a o ich wysokościach informuje stosowne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Przekład z jednego języka na drugi powinien zostać wykonany równie rzetelnie przez tłumacza zwykłego, jak i przez przysięgłego. Różnica między jednym a drugim polega na odpowiedzialności, jaką ponosi tłumaczący.

Tłumaczenia przysięgłe może wykonać jedynie osoba posiadająca do tego niezbędne uprawnienia oraz potwierdzającą je pieczęć. Zwykłemu tłumaczowi do wykonywania obowiązków wystarczy dobra znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim w mowie lub piśmie,
w zależności od tego, czy tłumaczy teksty, czy rozmowy.

Stawki urzędowe dla tłumaczy przysięgłych – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego

(Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131)

Grupy językowe:

 1. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
 2. inny język europejski i język łaciński
 3. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
 4. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

PLN

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

23,00

24,77

30,07

33,61

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

46,00

49,54

60,14

67,22

za tłumaczenie tekstów:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

28,75

30,96

37,59

42,01

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

11,50

12,38

15,03

16,80

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

30,07

35,38

40,69

49,54

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

60,14

70,76

81,38

99,08

za tłumaczenie tekstów:

 • zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną
 • sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym
 • trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

37,59

44,22

50,86

61,92

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

15,03

17,69

20,34

24,77

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

9,02

10,61

12,21

14,86

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

39,09

45,99

52,90

64,40

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

60,14

70,76

81,38

99,08

Zupełnie inaczej wygląda kwestia stawek za tłumaczenia przysięgłe, wykonywane na rzecz osób prywatnych lub przedsiębiorstw. W takiej sytuacji powyższe Rozporządzenie nie ma swojego zastosowania, ponieważ ceny ustalane są przez poszczególne podmioty, świadczące takie usługi.
Co prawda mogą one się posiłkować danymi zawartymi przez Ministra Sprawiedliwości, ale najczęściej cennik za takie przekłady jest inny.

Stawki za tłumaczenia przysięgłe dla innych organów, niż państwowe różnią się w zależności od języka, objętości czy długości dokumentu, a także jego specyfiki. Średnie ceny dla poszczególnych grup językowych przedstawiają się następująco:

 • I grupa: 30 zł na język polski, 35 zł z języka polskiego
 • II grupa: 35 zł na język polski, 40 zł z języka polskiego
 • III grupa: 45 zł na język polski, 60 zł z języka polskiego
 • IV grupa: 80 zł na język polski, 100 zł z języka polskiego